• Dr. Rishi Mohan

  President
 • DR. (PROF.) KAMLESH

  Vice President
 • Dr.
  M. Vanathi

  General Secretary
 
 • Dr. Arun Baweja

  Joint Secretary
 • Dr. Vipul Nayar

  Treasurer
 • Dr. Ruchi
  Goel

  Editor
 • Dr. Deven
  Tuli

  Library Officer
 
 
 • Dr. Jatinder Bhalla

 • Dr. Bhuvan Chanana

 • Dr. Anshul Goyal

 • Dr. Avnindra Gupta

 
 
 • Dr. Ajay Aurora

 • Dr. Namrata Sharma

 
 
 • Dr. Rajat Jain

 • Dr. Deepankur Mahajan

 • Dr. (Brig.) J.K.S. Parihar

 • Dr. Manav Deep Singh

 
 
 • DR. CYRUS M. SHROFF

 • Dr. Rajesh Sinha

 • Dr. Sanjiv Gupta